ÖBA AĞIMIZ
Ergene Havzası
Ömerli Havzası
Uludağ
Çoruh Vadisi
Baba Dağı
Lara-Perakende Kumulları
Ahır Dağı
Erciyes Dağı
Çıldır Gölü
 
 

Lara-Perakende Kumullarında koruma statüleri uygulanmalıdır (10 Mart 2009)

Kıyı ekosistemlerinin dünyanın en hassas ve nadir doğal yaşam alanlarından biri olduğu düşünülürek koruma altına alınması çok önemlidir. Lara-Perakende Kumullarının da ulusal yasalar ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde koruma statüleri belirlenmiştir. Alanın hak ettiği koruma statülerinin uygulanması için gereği yapılmalıdır.

Buna rağmen, Turizm Yatırım Merkezi ilan edilen kıyı şeridinde yer alan Lara-Perakende Kumulları çok hızlı kentleşme ve turizme bağlı aşırı yapılaşma nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.

Bu amaçla, 27 Şubat 2009 tarihinde Antalya, Adonis Hotel’de ilgi gruplarından yaklaşık 130 kişinin katılımıyla turizmin doğa korumayı ve doğa korumanın turizmi desteklemesi gerektiğine dikkat çeken bir toplantı düzenlendi: Lara-Perakende Kıyılarında Sürdürülebilir Turizm. Bu toplantıda tartışılan görüş ve önerileri kamuoyunun ilgi ve bilgisine sunuyoruz:

  • SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, Türkiye ve turizmin kontrolsüz gelişimi sonucu benzeri sorunlar yaşayan ülkeler için çözümdür. Başta Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine (BÇS) imza atmış ülkeler olmak üzere, tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan Sürdürülebilir Turizm, turizmde uzun vadede iş ve gelir imkanları yaratırken doğal alanların ve kültürel yapının korunmasını da sağlar.
  • T.C. HÜKÜMETİ ve KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİ DESTEKLEMELİDİR. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine taraf bir ülke olarak Türkiye, bu sözleşme kapsamında bu amaçla kurulmuş uluslararası komisyona, yapılan çalışmalara ve belirlenen Sürdürülebilir Turizm İlkelerine uymalıdır.
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İLKELERİ, başta deniz, kıyı ve karasal hassas ekosistemler olmak üzere, biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlarda yapılabilecek faaliyetler hakkında yol gösterici önerilerden oluşur.
  • Lara- Perakende arasındaki kıyı şeridi, sahip olduğu resmi koruma statülerine uygun şekilde denetlenmeli ve kanunlarla belirlendiği gibi ÖNCELİKLE KAMUYA AÇIK ALANLAR OLARAK KULLANILMALIDIR.
  • Doğa korumanın ve özellikle turizm potansiyeli olan bir bölgede doğa korumanın, turizmi destekleyen yegane unsur olduğunun bilinciyle YEREL YÖNETİCİLER, TURİZM SEKTÖRÜ ve KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİ ve UYGULAMADA İŞBİRLİĞİ TEŞVİK EDİLMELİDİR. • Bölgede bugüne kadar kıyı ekosistemlerini tahrip eden yapılaşmalar sona erdirilmeli ve bozulmuş alanlar, LARA-PERAKENDE KIYI BANDI REHABİLİTASYON PROJELERİ ile iyileştirilmelidir.
  • Bölgedeki her türlü turizm yatırımı devlet tarafından resmi bir araştırma, kontrol ve iletişim sürecinden geçirilmelidir. DEVLETİN BU KONUDA EN ÖNEMLİ ROLÜ, EN KISA SÜREDE EN YÜKSEK KÂR İÇİN TURİZM YATIRIMLARINI DESTEKLEMEK YERİNE, KONTROL ETMEK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE YÖNETMEKTİR.
  • Lara-Perakende Kıyılarında Sürdürülebilir Turizm uygulamalarını başlatmak için ilgi grupları (karar vericiler, turizm sektörü, üniversiteler, yerel yöneticiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel halk) katılımı ile "TURİZM ve DOĞA KORUMA KOMİSYONU” oluşturulmalıdır. Bu komisyon Doğa Koruma, Sürdürülebilir Turizm ve Bütüncül (ekolojik, fiziksel, sağlık ve sosyal koşullara uyumlu) Planlama Modeli ilkeleri çerçevesinde bölgede arazi kullanımıyla ilgili tüm teklif ve planlarda karar ve kontrol mekanizmasını yönetmelidir.

Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD)
Peyzaj Mimarları Antalya Şubesi 
 
   
 

Son Haberler

 
 


Sürdürülebilir Turizm?


Kavrayamadığımız ve Koruyamadığımız Doğa


Sabırlık (Agave americana)


Doğayı yok eden değil, doğayı onaran tarım
Her hakkı saklıdır © 2015  I  Programlama Creanet Bilişim Hizmetleri