ÖBA AĞIMIZ
Ergene Havzası
Ömerli Havzası
Uludağ
Çoruh Vadisi
Baba Dağı
Lara-Perakende Kumulları
Ahır Dağı
Erciyes Dağı
Çıldır Gölü
 
 

Koruma Statüsü

Alanın Karşılaştığı Tehditler: Ergene Havzası’ndaki doğal mera ve çalılıkların karşı karşıya bulunduğu en önemli tehlike, tarımsal alanların genişlemesidir. Elimizde ÖBA sınırları içinde tahrip edilmiş mera habitatının büyüklüğü hakkında veri bulunmamasına karşın, arazi gözlemlerine dayanarak doğal meraların %80 oranında sürülerek hububat ve ayçiçeği tarlalarına dönüştürüldüğü söylenebilir. Alanda meraların parçalanmasıyla geleneksel otlatma rejimi değişmiş, buna bağlı çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Örneğin, meraların azalması nedeniyle bazı yerlerde aşırı otlatma ve çalı habitatlarının yakılası gibi tehlikeler belirmiştir. Otlatmaya oldukça hassas bir bitki olan Fritillaria stribrnyi alanda çoğunlukla karaçalı öbekleri altına çekilmiştir. Hayvanların lezzetli bulmadığı Paeonia tenuifolia ise ağır otlatma baskısından çok etkilenmemiştir. Bu durumun aksine, meraların parçalanması nedeniyle bazı yerlerde otlatma tamamen durmuştur.

Koruma Çalışmaları: ÖBA resmi olarak koruma altında değildir. Verimli balçık topraklar üzerinde gelişmiş çalı ve mera toplulukları, çevredeki tarım arazilerinin genişlemesi nedeniyle tehdit altındadır. Bir zamanlar Ergene Havzası’nda geniş alanlar kaplayan eski meralardan geriye kalan bu doğal habitatların acilen koruma altına alınması çok önemlidir. 
 
   
 

Son Haberler

 
 


Uludağ Milli Parkı yerine Alan Başkanlığı mı?


2023 Yılına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılına Girerken,


Gölköy hurması, Bodrum


Sürdürülebilir Turizm?
Her hakkı saklıdır © 2015  I  Programlama Creanet Bilişim Hizmetleri