ÖBA AĞIMIZ
Ergene Havzası
Ömerli Havzası
Uludağ
Çoruh Vadisi
Baba Dağı
Lara-Perakende Kumulları
Ahır Dağı
Erciyes Dağı
Çıldır Gölü
 
 

Koruma Statüsü

Alanın Karşılaştığı Tehditler: Alanın doğal bitki örtüsü insan etkinlikleri nedeniyle büyük ölçüde değişmiştir. Öncelikle Kahramanmaraş şehrine olan yakınlığı nedeniyle dağın yamaçları, yazlık ev inşaatlarının ve en çok yoğun günlük rekreasyonel rektinliklerin baskısı altındadır. Yüksek kesimlerdeki mera habitatları ise her yıl Mayıs-Ekim ayları arasında, hayvanlarıyla birlikte kalabalık bir göçer topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Buna bağlı olarak, doğal ormanlık alanlar bozularak azalmakta ve aynı ortanda da dağ step meraları artmaktadır. Ahır Dağı’nın güney yamaçları (özellikle 600-1200 m) yazlık konut yapımı ve yamaçlardaki meraların bağ/bahçeye dönüştürülmesi nedeniyle büyük tehdit altındadır. Bazı yamaçlarda doğal habitatlar, yalnızca tarım alanları arasında dar bir şerit halinde kalmıştır. Eski kayıtlara göre bu yüksekliklerde bulunması gereken bazı bitkiler, artık görülmemektedir: Örneğin endemik Echonops vaginatus (Türkiye’de yalnızca iki yerde kayıtlı) yalnızca tarlalar arasında sıkışmış kalmışken; bir başka dar yayılışlı endemik tür olan Iris kirkwoodii ’nin doğal yaşamalanları büyük ölçüde zarar görmüştür. ÖBA bitki örtüsü, özellikle 1300 m’nin üstleri, Mayıs-Ekim ayları arasında dağa yerleşen göçerlerin hayvanları tarafından sürekli otlatma baskısı altındadır. Bu nedenle dağa göçerler gelmeden önce, bahar aylarında çiçek açan ve tohum veren tek yıllık bitkilerin yanı sıra; dikenli (örneğin Gundelia tournefortii) ve zehirli (örneğin Helleborus vesicarius) oldukları için hayvanlar tarafından tercih edilmeyen bitkiler de yaygın olarak bulunur. Buna karşiılık hayvanların otladığı bitkiler giderek azalmakta olup yalnızca sart kayalıklar üzerinde kalmıştır. Endemik Ankyropetalum reuteri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve günümüzde yalnızca otlatma yapılmayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde bulunur. Ajuga relicta ise, dağda ilk kez toplandığı 1907 yılından beri yeniden görülmemiştir. A. relicta ’nın toplandığı kayıtlı olan 1830 m dolaylarındaki nemli habitatların artık kalmaması ve ağır otlatma sonucu yok olduğu tahmin edilmektedir. Buna ek olarak, bilim dünyası için yeni birer tür olarak isimlendirilen Astragalus akmanii ve Polygonum ekiminanus popülasyonları da dağdaki yoğun otlatma baskısı nedeniyle büyük bir tehdit altındadır. Dağda, küçük çapta ağaçlandırma çalışmaları sürmektedir. Çitlerle çevrelendiği için otlatma baskısı altında bulunmayan ağaçlandırma sahaları, kısa dönemde bitki örtüsünün daha iyi gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede, ülke çapında nadir Iris kirkwoodii popülasyonları da özellikle 1500 m yakınlarındaki yamaçlarda kendini toparlama olanapı bulmuştur. Buna karşın, uzun dönemde ÖBA’daki ağaçlandırma çalışmaları, dikilen ağaçların büyüyerek alt florayı gölgelendirmesi sonucu, çeşitliliğin azalması ve mera bitki örtüsü tiplerinin tahrip olmasına neden olabilir.

Koruma Çalışmaları: ÖBA resmi olarak koruma altında değildir. Ahır Dağı’nı tehdit eden en önemli unsurlar arasında, aşırı kesim ve otlatmanın yanı sıra; Kahramanmaraş şehir merkezinin yukarısında, dağın orta bölümlerine kadar, yamaçların meyve bahçelerine dönüştürülmesi ve yazlık ev yapımı sayılabilir. 
 
   
 

Son Haberler

 
 


Uludağ Milli Parkı yerine Alan Başkanlığı mı?


2023 Yılına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılına Girerken,


Gölköy hurması, Bodrum


Sürdürülebilir Turizm?
Her hakkı saklıdır © 2015  I  Programlama Creanet Bilişim Hizmetleri