ÖBA AĞIMIZ
Ergene Havzası
Ömerli Havzası
Uludağ
Çoruh Vadisi
Baba Dağı
Lara-Perakende Kumulları
Ahır Dağı
Erciyes Dağı
Çıldır Gölü
 
 

Koruma Statüsü

Alanın Karşılaştığı Tehditler: ÖBA’nın iki yüksek ova dışında yerleşim alanı bulunmaz. Çoğunlukla hayvancılık yapılan yerleşim alanlarının çevresinde otlatma baskısı görülür. Şimdilik düşük seviyelerde seyreden otlatma etkileri yakından izlenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır. ÖBA’nın karşı karşıya bulunduğu en önemli tehdit, dağın eteklerinde yer alan ve turizm merkezi ilan edilen Ölüdeniz’in giderek genişlemesidir. Aynı zamanda I. derece Doğal Sit Alanı olan Ölüdeniz yerleşim alanının yapılaşarak genişlemesi, Fritillaria forbesii gibi ülke çapında nadir türler bakımından zengin maki topluluklarını tehdit etmektedir. Maki toplulukları bölüm bölüm tahrip edilmekte ve parçalanmaktadır. Giderek artan yürüyüş ve dağ paraşütü gibi rekreasyonel etkinlikler, sınırlı zirve düzlüğünde erozyonun artmasına ve nadir bitki türleri bakımından zengin zirve bitki örtüsünün yer yer tahrip olmasına neden olmaktadır. Dağa endemik Sternbergia candida popülasyonları aşırı toplanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 1990’lı yılların başında yaklaşık 8 ton S. candida soğanı toplanmış ve yasadışı yollarla Avrupa’ya ihraç edilmiştir. Türkiye’deki Soğanlı Bitkiler Yönetmeliği gereğince, Sternbergia cinsine ait türlerin doğadan toplanması ve ihracatı yasaktır. S. candida aynı yönetmeliğine göre, yalnızca üretimi yapılan ve ihracatına kontrollü olarak izin verilen sarı çiğdem (Sternbergia lutea) adı altında Avrupa’ya satılmıştır. Sternbergia cinsine ait türler CITES Sözleşmesi Ek Liste II’de yer almaktadır. Bu uluslararası sözleşmenin iki numaralı listesinde yer alan türlerin ticaretine, yalnızca doğal popülasyonlarının zarar görmeyeceğinin belgelenmesi durumunda kontrollü olarak izin verilmektedir.

Koruma Çalışmaları: ÖBA koruma altında değildir. Alan, dağın eteklerinde ve özellikle Ölüdeniz yakınlarında devam eden turizm amaçlı yapılaşma, çok kısıtlı bir yüzeye sahip zirve bölgesinde arazi taşıtları ve dağ paraşütü kullanımı gibi rekreasyonel etkinlikler ve dağın çok önemli endemik bir türü olan, Sternbergia candida ’nın toplanması gibi ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. 
 
   
 

Son Haberler

 
 


Uludağ Milli Parkı yerine Alan Başkanlığı mı?


2023 Yılına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılına Girerken,


Gölköy hurması, Bodrum


Sürdürülebilir Turizm?
Her hakkı saklıdır © 2015  I  Programlama Creanet Bilişim Hizmetleri