ÖBA AĞIMIZ
Ergene Havzası
Ömerli Havzası
Uludağ
Çoruh Vadisi
Baba Dağı
Lara-Perakende Kumulları
Ahır Dağı
Erciyes Dağı
Çıldır Gölü
 
 

Koruma Statüsü

Alanın Karşılaştığı Tehditler: Yapılaşma ve Su Kirliliği

Koruma Çalışmaları: ÖBA Polonezköy Tabiat Parkı ve Ömerli Barajı su toplama havzası nedeniyle kısmen koruma altındadır. Buna karşılık, Ömerli Havzası’nın güneydoğusuna inşa edilen Formula 1 tesisleri havzanın yapılaşmasını tetiklemiştir. Özellikle fundalık ve mera habitatları yapılaşma ve ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle büyük bir baskı altındadır. Acilen gerekli önlemler alınmazsa ÖBA’nın geniş fundalıkları çok yakın bir gelecekte tamamen tahrip edilecektir.

ÖBANET Koruma Eylem Planı

VİZYON
Ömerli ÖBANET’inin İstanbul Metropoliten Alanı için taşıdığı önemin (su kalitesi, habitat çeşitliliği ve tür çeşitliliği, ekonomik kaynak, sosyal entegrasyon) farkında olarak alandaki hassas habitatlara kademeli koruma statüsü kazandırarak Kentsel Biyosfer Alanı yaklaşımı ile sürdürülebilir kullanımını sağlamak.

ARAÇLAR

 • Yasal Araçlar (ÇDP, Nazım Plan, Uluslar arası Sözleşmeler, Yönetmelikler)
 • Yönetsel Araçlar (Kent Konseyleri)
 • Finansal Araçlar (Yerel ve Merkezi kaynaklar ile Uluslar arası kaynaklar)

TARAFLAR

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • İlçe Belediyeleri
 • Bakanlıklar ve İl Temsilcilikleri
 • STK’lar
 • Araştırma Kurumları - Üniversiteler
 • Meslek odaları
 • Yerel Halk

STRATEJİLER

 • Farkındalık Kazandırma
 • Yönetişim/Etkin Katılım Sağlama
 • Envanter Geliştirme
 • Sosyo-Kültürel Faktörleri Etkinleştirme
 • Ekonomik Kazanımlar Sağlama


 
 
   
 

Son Haberler

 
 


Uludağ Milli Parkı yerine Alan Başkanlığı mı?


2023 Yılına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılına Girerken,


Gölköy hurması, Bodrum


Sürdürülebilir Turizm?
Her hakkı saklıdır © 2015  I  Programlama Creanet Bilişim Hizmetleri