ÖBA AĞIMIZ
Ergene Havzası
Ömerli Havzası
Uludağ
Çoruh Vadisi
Baba Dağı
Lara-Perakende Kumulları
Ahır Dağı
Erciyes Dağı
Çıldır Gölü
 
 

Kahramanmaraş’ı Sümbül Bürüdü

Sümbül toplumda hemen herkes tarafından tanınır. Bunda hiç şüphesiz, çiçeklerinin uzaktan bile hissedilen fevkalade kokusu büyük rol oynar. Ancak daha önemlisi, sümbülün tarihimizde ve Anadolu kültüründe çok özel bir yere sahip olmasıdır. Sultan III. Murat döneminde yayımlanan fermanlarla Osmanlı saray bahçelerinde yetiştirilmek üzere, Maraş dağlarından sümbül soğanı istenmiştir. Sümbül aynı zamanda, Osmanlı dönemi süsleme sanatında en çok kullanılan bahçe çiçeklerindendir. Osmanlı kültür ve sanatında natüralist üslûpta ön plana çıkan çiçeklerin başında gelir. Sümbül ile vazolu, vazosuz buketler, rozetler, demetler, tek çiçeklerle çok renkli ve çeşitli motifler oluşturulmuştur. Osmanlı mimarisindeki güzelim sümbül süslemeleri, günümüzde de büyük bir ilgi görmeye devam etmektedir.

Ülkemizde sümbülün iki alttürü doğal olarak yetişir: subsp. orientalis ve subsp. chionophilus. Bunlardan, Kaya sümbülü olarak adlandırılan Hyacinthus orientalis subsp. chionophilus yalnızca Türkiye’ye özgüdür (endemiktir). Alttür niteleyicisi olan ‘chinophilus’ Latincede “kar seven” anlamına gelir. Orta Anadolu’da ve Doğu Toroslarda; Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Sivas ve Tunceli dağlarında, genellikle 1500 metrenin üzerinde yetişir ve Mart-Mayıs ayları arasında çiçek açar.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kaya sümbülünün korunması amacıyla 2013 yılında hazırladığı eylem planını başarıyla uygulamaktadır. Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyesi'nin Sümbüllü Bulvarı’na diktiği Kaya sümbülü anıtı, bitkinin tanınırlığı ve farkındalığın artmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Kahramanmaraş ilinde bulunan 6 Önemli Bitki Alanı’nda da doğal olarak yetişen Kaya sümbülüyle ilgili, son üç yıldır “Güney ve Doğu Akdeniz Ülkelerinde Önemli Bitki Alanlarını Koruma Projesi (IPA-Med)” kapsamında izleme ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.  Bu projenin iki paydaş kurumu, KSÜ Orman Fakültesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kaya sümbülüyle ilgili araştırma ve koruma çalışmalarını birlikte sürdürmektedir.

Kaya sümbülüne sahip çıkan böyle çalışmaların, diğer tehlike altındaki bitkilerin de korunmasına ve farkındalığı arttırma çalışmalarına ilham olmasını diliyoruz.

Tolga Ok  
 
 
   
 

Son Haberler

 
 


Sürdürülebilir Turizm?


Kavrayamadığımız ve Koruyamadığımız Doğa


Sabırlık (Agave americana)


Doğayı yok eden değil, doğayı onaran tarım
Her hakkı saklıdır © 2015  I  Programlama Creanet Bilişim Hizmetleri