ÖBA AĞIMIZ
Ergene Havzası
Ömerli Havzası
Uludağ
Çoruh Vadisi
Baba Dağı
Lara-Perakende Kumulları
Ahır Dağı
Erciyes Dağı
Çıldır Gölü
 
 

Erciyes Dağı'nın geleceği hepimizin elinde !

Yaklaşık 4000 m’ye yükselen Erciyes Dağı Türkiye’nin en yüksek dağlarından ve Önemli Bitki Alanlarından biri. Erciyes Dağında en az 1171 doğal bitki yetişiyor, bunlardan 195’i Türkiye’ye ve 11’i ise yalnızca dağa özgü. Bu bitkilerden yaklaşık 30 tanesi tehlike altında. Turizm yatırımları, kontrolsüz rekreasyonel etkinlikler, aşırı yapılaşma ve otlatma vb. tehditlerle karşı karşıya. Gerekli önlemler alınmazsa, Erciyes Dağındaki nadir ve endemik bitki ve hayvan türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan Erciyes Dağı Master Planı, Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarını içermemesi ve dağın çok fazla yapılaşmasını öngörmesi nedeniyle endişe verici. Ekonomik hedeflerin ön planda tutulduğu bu planda Erciyes Dağının biyolojik çeşitliliği, sosyal ve kültürel özelliklerinin hesaba katılmaması büyük bir hata.

Türkiye’nin önemli bir kış turizm merkezi olan Uludağ’ın yaşadığı aşırı yapılaşma sorunu emsal olarak görülmeli, benzer hatalar Erciyes Dağı ve hiçbir dağda tekrarlanmamalı.

Erciyes Dağının zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin yerinde korunması başta Kayseri olmak üzere, Türkiye ve yeryüzü için yaşamsal önem taşır. Bu aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi ve iklim değişikliği ile mücadele açısından da çok önemli.

Erciyes Dağının biyolojik çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla başta Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü olmak üzere, tüm ilgi grupları ile işbirliğinde Erciyes Dağı Koruma Eylem Planı hazırlanmalı ve uygulamaları yerel yöneticiler tarafından koordine edilmeli.

Erciyes Dağı çevresinden bazı köy muhtarlarının da katıldığı bu toplantı, ilgi gruplarının biraraya gelmesi, fikir alışverişinde bulunması ve Erciyes Dağının geleceğini planlama çalışmalarında işbirliğine hazır olması açısından olumludur. Erciyes Dağının koruma altına alınması ve sürdürülebilir kullanımı herkesin ortak temennisi ve görüşüdür. Bu nedenle, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Dağı Master Planı tüm ilgi gruplarının katılımıyla yeniden ele alınmalı ve revize edilmelidir. 
 
   
 

Son Haberler

 
 


Sürdürülebilir Turizm?


Kavrayamadığımız ve Koruyamadığımız Doğa


Sabırlık (Agave americana)


Doğayı yok eden değil, doğayı onaran tarım
Her hakkı saklıdır © 2015  I  Programlama Creanet Bilişim Hizmetleri