ÖBA AĞIMIZ
Ergene Havzası
Ömerli Havzası
Uludağ
Çoruh Vadisi
Baba Dağı
Lara-Perakende Kumulları
Ahır Dağı
Erciyes Dağı
Çıldır Gölü
 
 
 
 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio de Janerio, 1992)

Kısaltılmış adıyla CBD, dünya liderlerinin katılımıyla Rio Zirvesinde kabul edilmiştir. Bu sözleşmeye göre, her ülkede hükümetler biyolojik çeşitliliğini korumak ve doğal kaynaklarını sürdürülebilir kullanmak amacıyla ulusal stratejiler geliştirmekle yükümlüdür. Üye ülkeler, biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi ve izlenmesinden sorumludur.

Bu sözleşmeye uygun olarak Türkiye, korumada öncelikli ÖBA’larını belirlemiştir. Bu alanların sahip olduğu doğal zenginliklerin sürdürülebilir yönetimi, düzenli araştırma ve izleme çalışmalarıyla koruma altına alınması çok önemlidir.

- CBD’nin Avrupa çapında uygulanması amacıyla Avrupa Birliği Biyolojik ve Peyzaj Çeşitliliği Stratejisi (PEBLDS) oluşturulmuştur. Stratejinin amacı, ilgili doğa koruma programları ve uygulamalarıyla sivil toplumda sektörler arası işbirliğini teşvik etmektir. Bu amaçla PEBLDS kapsamında koruma alanları, ekolojik koridorlar, koruma kuşakları ve restorasyon alanlarından oluşan Avrupa Birliği Ekolojik Ağı (PEEN) kurulmuştur.

- Avrupa Birliği N2000 ve Bern Sözleşmesi Zümrüt Ağı Özel Koruma Alanları aynı zamanda PEEN Alanları olarak kabul edilir. PEEN Ağı her iki koruma alanları ağının devamı olarak görülür. PEEN Alanları yalnızca öncelikli alanları değil, aynı zamanda bu alanlar arasında ekolojik koridorları da içerir. Böylece, koruma alanları arasında yer alan doğal alanların daha az parçalanması ve izole olmasını engellemeyi amaçlar.

- CBD’ye üye ülkeler, yeryüzünde bitkisel çeşitliliğin tahribatı ve kalite/kantitesinin azalmasını durdurmak amacıyla Küresel Bitki Koruma Stratejisini (KBKS) kabul etmiştir. Bu stratejinin amacı kısaca, bitkisel zenginliği/çeşitliliği belirlemek ve koruma altına almak, kaynakları sürdürülebilir kullanmak, bilgilendirmek ve kamuoyu oluşturmaktır. Stratejinin uygulanabilmesi için en önemli adımlardan biri, ÖBA’ların belirlenmesidir.

Daha fazla bilgi için, ilgili internet adresleri:

CBD: http://www.cbd.int/
PEBLDS:http://www.unep.org/roe/Portals/...report.pdf
PEEN:http://www.ecologicalnetworks.eu/document...20PEEN.pdf
KBKS: http://www.cbd.int/gspc/default.shtml

 
 
   
 

Son Haberler

 
 


Uludağ Milli Parkı yerine Alan Başkanlığı mı?


2023 Yılına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Yüzyılına Girerken,


Gölköy hurması, Bodrum


Sürdürülebilir Turizm?
Her hakkı saklıdır © 2015  I  Programlama Creanet Bilişim Hizmetleri