ÖBA AĞIMIZ
Ergene Havzası
Ömerli Havzası
Uludağ
Çoruh Vadisi
Baba Dağı
Lara-Perakende Kumulları
Ahır Dağı
Erciyes Dağı
Çıldır Gölü
 
 

“Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları”

Orman ekosistemleri: ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler; hayvanlar, mikroorganizmalar; toprak, hava ve sudan oluşan mükemmel canlı sistemler. Yeryüzündeki yaşama (temiz hava, temiz su, karbon depolama, besin döngüsü vb.) ne kadar önemli katkıları olduğunu hepimiz az, çok biliyoruz. Bununla birlikte, canlılar için hayati öneme sahip bu alanlar, son yıllarda katlanarak artan bir hızla tahrip ediliyor. Bu durum kentlerde ve kırsal kesimlerde yaşayanların hayatını yalnız çevresel (ekolojik) olarak değil; aynı zamanda ekonomik, sosyal ve politik olarak da doğrudan etkiliyor.

Türkiye içerdiği zengin doğal ormanlık ve çalılık alanlar bakımından şanslı bir ülke. Ancak, günümüzde bu zenginliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve zarar görmüş alanların ekolojik restorasyonu her zamankinden çok daha önemli.  Hepimiz sağlıklı bir çevrede yaşamayı ve ülkemizin biyolojik zenginliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Bu konuda her birimizin kendi uzmanlık/yetki alanları ve imkanları dahilinde üzerine düşen sorumlulukları var. Bunlardan biri de, doğa koruma bilincinin toplumun her kesimine (karar vericiler, yöneticiler, görevliler ve gençler başta olmak üzere genel kamuoyuna) yayılmasına ve farkındalığın artmasına yardım etmek.

İşte “Türkiye’nin Bütün Ağaç ve Çalıları” kitabı böyle bir sorumluluğu yerine getiren güzel bir örnek. Toplam 800’den fazla ağaç ve çalı taksonunu (tür, alttür ve varyete) fotoğraflarıyla birlikte tanıtan 1362 sayfalık büyük bir eser. Doğal ağaç ve çalıların yanı sıra; park, bahçe ve diğer yeşil alanlardaki kültür bitkilerini de ele alan, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma. İ.Ü. Orman Fakültesinden Prof.Dr.Ünal Akkemik editörlüğünde, çok sayıda üniversiteden 20 bilim insanı tarafından hazırlandı. TEMA-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (İşKültür) işbirliğinde yayımlandı.

Kitap, kent ya da kırsalda gördükleri ağaç ve çalıları öğrenmek isteyenler, doğaya/çevre korumaya ilgi duyanlar, eğitmenler, yetkililer ve toplumun diğer kesimleri için çok değerli bir rehber ve bilgi kaynağı. Hocalarımızın emeklerine sağlık, teşekkürlerimizle.

Mart 2021  

Kitap Kapak

Cedrus libani

Prunus laurocerasus

Calycanthus floridus
 
 
   
 

Son Haberler

 
 


Sürdürülebilir Turizm?


Kavrayamadığımız ve Koruyamadığımız Doğa


Sabırlık (Agave americana)


Doğayı yok eden değil, doğayı onaran tarım
Her hakkı saklıdır © 2015  I  Programlama Creanet Bilişim Hizmetleri